Den här dokumentären tar upp saker om klädindustrin som vi inte är medvetna om och obekväma sanningar som man kanske inte vågat tänka på. Dokumentären handlar om kläderna vi bär, människorna som gör dem och vilken inverkan klädindustrin har på vår värld.
 
Min åsikt Den här dokumentären var vändningspunkten för mig själv och mitt konsumtionsbeteende. Många av er har säkert sett den redan men till alla er som inte sett den SE DEN och till er som redan sett den SE DEN IGEN. Dokumentären avslöjar kostnaden som människor och vår värld får betala för dagens klädkonsumtion. Tycker den här dokumentären är så bra eftersom den visar problemet med fast fashion från olika vinklar och inte bara en sida. Ofta är man t.ex. arg på fabriksägarna (vilket är förståeligt när man har sett videor på hur vissa fabriksägare misshandlar och tilltalar sina anställda och när man vet vilka arbetsförhållanden anställda måste arbeta under) men i den här dokumentären intervjuas också en fabriksägare som berättar om de ohållbara kriterier som ställs på honom från klädkedjorna. Sen visar också dokumentären fabriker med bra arbetsförhållanden och hur en bra relationen mellan klädföretag, fabrik och anställda kan se ut. 
 
This Documentary brings up problems with the fashion industry that we aren't awere of and also uncomfortable truths that we might not want to think about. The documentary is about the production of clothes that we wear and the ipact that fashion industry have on our world. 
 
My opinion This documentary really was the turning point for me and my cosumtion habits. Many of you have probably already seen it but if you haven't seen it WATCH IT and if you have seen it WATCH IT AGAIN. I like that this documentary shows the problems with the fashion industry from different angels.
 
 
 
Det här är en dokumentärserie handlar om influencers från Norge och Sverige som åker till Cambodga för att ta reda på hur livet ser ut för arbetarna som syr våra kläder. Det finns två säsonger av den här serien och i andra serien är bl.a bloggaren Lisa Tellbe med och här kan ni också läsa ett blogginlägg hon skrivit om sin upplevelse i Cambodga.
 
Min åsikt Den här serien tycker jag var speciellt bra på det viset att den handlar om "vanliga tjejer" i samma ålder som mig själv vilket gör att jag lättre kan sätta mig in i situationen. Jag grät flera gånger när jag kollade på första säsongen och det var (tyvärr) först jag kollade på den här dokumentären som jag på riktigt insåg att det lika gärna kunde ha varit jag som var tvungen att arbeta på någon av fabrikerna under väldigt dåliga arbetsförhållanden och knappt ha råd med varken mat eller sjukvård. Jag hade bara turen att bli född här i Finland. Den här dokumentären får mig att verkligen vilja arbeta för att alla människor ska ha skolgång, en säker arbetsplats, en rättvis lön och bra arbetsförhållanden. 
 
This is a documentary serie about influencers from Norway and Sweden that visit Cambodga to find out how the clothes that we wear are made and who makes them. There are two seasons with five episodes and fashion blogger Lisa Tellbe is in the second season. Lisa has written a blogpost about her experience in Cambodga here.
 
My Opinion When I watched the first season I ended up crying several times and I think I realised for the first time when watching this documentary that the people working in the factories, under poor conditions bearly having enough money for food and medical health, could have been me. I just was lucky, growing up in Finland. This documentary really made me want to work for every peoples right to good education, a safe workingplace, a fair salary and working conditions.
 
 
 
En film om framtida klädtillverkning. I dokumentären får man träffa några av dagens mest innovativa företag inom klädindustrin. 
 
Min åsikt Efter att ha sett på dokumentärer och läst mycket om hur kläder tillverkas idag var det riktigt roligt och intressant att se den här dokumentären där dom öppnar ideér om hur kläderna kommer att tillverkas om 50 år. Speciellt intressant tyckte jag att det var med "odlade plagg" men överlag känns den här filmen som att den ger hopp om en förändring för framtidens klädindustri. 
 
A documentary film about the future of clothing industry. In the documentary you get to meet  some of the most innovative companies in fashion industry.
 
My Opinion After watching lots of documentaries and reading a lot about todays fast fashion industry It was really fun and interesting to watch this documentary where they open new doors for ideas about future fashion industry. I really loved the chapter about Growing fashion and I feel like this movie brings me hope for clothing manufacturing development.
 
 
 
  Alla har säkert hört frasen hållbart mode eller sustainable fashion men man har kanske inte rikitgt koll på vad det faktiskt innebär, det hade i alla fall inte jag tills för en tid sedan. Efter att jag såg dokumentären The True Cost började jag läsa allt jag hittade om hållbart mode och jag bestämde mig för att inte längre vara en del av fast fashion industrin.

Everybody have probably heard the phrase Sustainable fashion but you might not know what It really means, I know I didn't some months ago. It was after that I saw the documentary The True Cost that I decided that I no longer wanted to contribute to the Fast Fashion Industry. So I started my journey to a sustainable wardrobe by doing some research. 

 
Att hitta en klar definition av hållbart mode var dock inte det lättaste eftersom hållbart mode egentligen handlar om så många olika saker. Green strategy har dock gjort en definition som jag tycker att tar med det mesta både från konsument och produktionsperspektiv:
 
" Hållbart mode kan definieras som kläder, skor och accessoarer som tillverkas, marknadsförs och används på ett så hållbart sätt som möjligt, med hänsyn till miljömässiga, etiska och socioekonomiska förhållanden. Det handlar om en strävan hos inblandade aktörer att ständigt förbättra alla led av produktionskedjan från design, logistik, råvaruframställning, materialberedning, tillskärning, sömnad, slutdesign, transport och lagring, fram till marknadsföring och försäljning mot slutkund. Ur ett miljöperspektiv bör ambitionen vara att minimera produktionsledets oönskade miljöeffekter och samtidigt effektivisera användningen av naturresurser, genom ökad användning av förnyelsebara energikällor och ökad materialåteranvändning och -återvinning. Ur ett etiskt och socioekonomiskt perspektiv bör alla parter aktivt arbeta för förbättrade arbetsförhållanden och -villkor. Dessutom bör både producenter och konsumenter bidra till och agera för mer hållbara konsumtionsmönster." Källa: Green Strategy, april 2014
 
Green strategy har också gjort en figur där dom har delat in hållbart mode i sju olika delar för att få en bättre översikt på de olika aspekterna av hållbart mode. Nedanför kan ni se alla sju punkter och så har jag gjort en egen tolkning och kort förklaring till begreppen och hur man kan anamma det i sin garderob :-)
 
1. Specialbeställt och Skräddarsytt. Om man köper ett specialbeställt eller skräddarsytt plagg kommer plagget att sitta perfekt på just din kropp och kvaliteten är oftast bättre. När man köper specialbeställt eller skräddarsytt vet man också oftast hur produktionen ser ut och man har ofta möjlighet att stöda lokalt vilket är superbra. När man köper lokalt understöder man sömmerskor och klädföretag med lokal produktion samt bidrar till mindre utsläpp under transport. Dock kan man inte påverka arbetsförhållanden i U-länder på ett positivt sätt om man endast handlar lokalt.
 
2. Hög kvalitet och tidlös design. Att välja produkter av hög kvalitet och tidlös design ger en möjligheten att använda ett plagg under en väldigt lång tid, ibland t.o.m under en livstid. Man kan förälska sig i vilket plagg som helst och aldrig vilja sluta använda det men om plagget är gjord i dålig kvalitet blir livsslängden för ditt favoritplagg tyvärr inte väldigt lång. Plagg i bra kvalitet är ofta dyrare förstås men i slutändan behöver plagget inte nödvändigtvis kosta dig mera än ett billigt plagg eftersom livslängden är så mycket längre om man tar hand om det på rätt sätt. 
 
3. Miljövänligt. Produkter som har en mindre negativ påverkan på vår miljö, en positiv påverkan på jordbrukarna hälsa och odlingsmark samt skyddar vår miljö. 
 
4. Rättvist & Etiskt. Genom att köpa rättvist och etiskt (FAIR&ETHICAL) understöder man tillverkarnas livskvalitet bl. a. genom säkerthet, hur de behandlas och en rättvis lön (inget slaveri, misshandel, barn arbetskraft eller sweatshops). Hur tror vi att tillverkningen av ett plagg som vi som konsumenter kan köpa för 5 € i butiken har sett ut? Vi måste alla ställa oss frågan och fundera på hur mycket plagget betyder för oss i jämnförelse med hur mycket människans liv är värt som har tillverkat plagget. 
 
3. Reparera, omdesigna och återanvänd. Använd produkterna omsorgsfullt för att förlänga dess livslängd och reparera produkterna om de går sönder. Sömmar som spricker och knappar som lossnar kan man lätt reparera själv men det går också bra att föra in till sömmarska mindre och större reparationer. Skor är viktigt att man tar hand om och putsar med jämna mellanrum och skomakare kan göra riktiga underverk med t.o.m de mest nötta skor. Om man tröttnar på någon produkt är det viktigt att den inte lämnar och ligger längst inne i ett skåp eller att man bara slänger det. Istället kan man göra om produkten, lämna in den till insamling för återanvändning, skänka eller sälja vidare. 
 
6. Secondhand & Vintage. Genom att handla på loppisar behöver inte hållbart mode vara dyrt. Här har man också möjlighet att vara mera kreativ, byta stil eller experimentera med olika stilar. Genom att köpa secondhand och vintage ger man också ett fortsatt liv till produkterna. 
 
7. Hyr, låna eller byt. Den sista punkten i listan är en av mina favoriter. Ni har säkert hört uttrycket "one woman's trash is another woman's treasure" och det är verkligen så sant! Byt plagg med kompisar när man tröttnat på dem eller låna när man behöver något. Ett bra alternativ när man ska på bröllop eller andra tillfällen man går mera sällan på är också att hyra plagg. Idag finns det massor med företag som hyr ut klänningar och det finns också många nätsidor som hyr ut designer handväskor.
 
Finding a defintition of Sustainable Fashion was much harder then I thought since sustainable fashion is about so much more than I had imagined at first. Green Strategy have made a definition of Sustainable Fashion from both production and consumption perspective.
 
"More sustainable fashion can be defined as clothing, shoes and accessories that are manufactured, marketed and used in the most sustainable manner possible, taking into account both environmental and socio-economic aspects. In practice, this implies continuous work to improve all stages of the product’s life cycle, from design, raw material production, manufacturing, transport, storage, marketing and final sale, to use, reuse, repair, remake and recycling of the product and its components. From an environmental perspective, the aim should be to minimize any undesirable environmental effect of the product’s life cycle by: (a) ensuring efficient and careful use of natural resources (water, energy, land, soil, animals, plants, biodiversity, ecosystems, etc); (b) selecting renewable energy sources (wind, solar, etc) at every stage, and (c) maximizing repair, remake, reuse, and recycling of the product and its components. From a socio-economic perspective, all stakeholders should work to improve present working conditions for workers on the field, in the factories, transportation chain, and stores, by aligning with good ethics, best practice and international codes of conduct. In addition, fashion companies should contribute to encourage more sustainable consumption patterns, caring and washing practices, and overall attitudes to fashion. " Source: Green Strategy, June 2014
 
Green strategy have also made a figure that I like and that shows seven forms of more sustainable fashion from  both production and consumption perspective. You can see all seven forms below with my personal impression and opinion about them.
 
1. On demand & Custom made. If you buy on demand or custom made the product will fit you perfectly on your body and the quality is often higher. You often get the oppertunity to choose locally produced and you often know what the production looks like. When buying local you support seamstresses and business with a local prodution and you also minimize emissions with less garment transportation. The negative aspect is that you can't have a positive impact on working conditions in developing countries when only buying local.

2. Green & Clean. Products that protect and have a less negative impact on the environment and that have a postive impact on farmers health and farms.
 
3. High quality and timeless design. By choosing high quality products with a timeless design it gives you the oppertunity to use the products for a long time, sometimes a lifetime. You can fall in love with any garment but If it's made in pore quality you wont be able to use your favorite garment for a very long time. The price on high quality products are higher but if you choose a timeless design and take care of them they will last so long that It doesn't necessarily have to be more expensive then buying cheap products.
 
4. Fair and ethical. By choosing fair and ethical fashion you support workers life quality by safety and security, how they are treated and a fair salary (no slavery, abuse, child labour or sweatshops). How do we think that the production of a garment we can buy for 5€ look like? We all need to ask ourselves the question and think about what worth the garment have compared to the humans life that made it.
 
5. Repair, redesign & upcycle. Use the products carefully to extend their lifetime and repair them if broken. If you get tiered of something don't let it lay in your closet or throw it away. Instead you can redesign the product, upcycle it, give it away or sell it.
 
6. Rent, loan & Swap. You have probably heard the expression "one woman's trash is another woman's treasure" and I just have to say that it's so true! Swap clothes with your friends or loan when you need something. A good option when you're going to a wedding or some other more rare occasion is to rent clothes. Today you can find many companies that are renting out dresses and other evening wear, you can also find websites that rent out designer handbags.
 
7. Secondhand & vintage. By shopping secondhand and vintage, quality fashion doesn't have to be so expensive. You also get the oppertunity to be more creative with your style and to change and experiment with different styles. When shopping secondhand and vintage you also prolong the life of garments.
 
Många tror kanske att en hållbar garderob måste vara tråkig, att man måste glömma allt som heter mode och stil eller att hållbart mode innebär endast hemstickat och loppisfynd, men hållbart mode är så mycket mer än så (skulle vara väldigt härligt dock att gå runt i mysiga hemstickade plagg och unika loppisfynd varje dag). Hållbart mode handlar inte om att man måste sluta köpa kläder eller att stil inte kan vara ens intresse och en del av ens vardag. Det jag har insett efter att jag börjat läsa på om ämnet och vad som har fått mig ännu mera taggad över att skapa en hållbar garderob är att hållbart mode också ofta är stilsäkert och personligt mode. När man väljer färre plagg ger det också möjligheten att köpa bättre plagg. Hållbart mode innebär också att man får bära sina favoritplagg år ut och år in och det gör det också lättare att utveckla en personlig stil. Ett stort plus sen jag började min resa mot en mera hållbar garderob är att det går så mycket snabbare att välja outfit varje morgon när jag har färre plagg att välja mellan hehe. 
 

Many might think that a sustainable wardrobe have to be boring, that you have to forget about fashion and style or that you can only wear home knitted sweaters and secondhand pieces but sustainable fashion and style is so much more (it would be lovely though running around in cozy home knitted pieces and second hand bargains everyday). Sustainable fashion is not about never buyng a pair of shoes again or that clothes and style can't be your passion. What I've realised and what's also made me even more excited about sustainable fashion is that sustainable fashion can be very stylish and personal. Sustainable fashion means that you can wear your favorite pieces year after year and It also helps you to develop a personal style if you haven't yet. Another positive aspect of sustainable fashion is that since I've detoxed my wardrobe it's so much easier to choose outfits in the morning!

Hur påbörjar man sin resa till en hållbar garderob? Att omvandla sin garderob enligt alla sju punkter är inte möjligt att göra under en dag förstås och det kanske aldrig blir möjligt för konsumenter och tillverkare att följa varje punkt till pricka men det handlar om ett mera hållbart mode. Alla måste utgå från sin egen vardag och vad som är praktiskt möjligt att göra. Alla kan göra något och genom att välja en av punkterna börjar din resa till en hållbar garderob! :-)
 
Min personliga resa till en mer hållbar garderob kommer ni att få följa med här på bloggen såklart. Skulle vara så roligt om ni också bestämde er för att övergå till en mer hållbar garderob tillsammans med mig! Dela gärna era åsikter och tips om ämnet i en kommentar. 
 

How do I transform my own closet into a sustainable closet? Transforming your closet In one day Is not possible and it might never be possible for both production and consumption to be totally sustainable but what this is about is a more sustainable fashion industry. Everybody needs to ask themselves what they can do and you can start your wardrobe transformation by doing one change. :-)

You will be able to follow my personal journey to a sustainable wardrobe in the blog and I would love it if you would choose to join me on the journey! :-) Please share your opinions and tips about Sustainable fashion in a comment. 

 
 
Nu har det snart gått en vecka sen man gav sina löften för 2018. Ett av mina vanligaste misstag när jag varje år avger nyårslöftenlöften är att jag aldrig planerar hur jag ska uppnå löftet eller delar in löftet i mindre delmål. Därför brukar jag alltid känna att löftet är för stort och långt borta och då brukar det ofta skita sig helt enkelt hehe.
 
I år gav jag inga löften utan satte istället upp mål som jag vill uppnå inom 2018. Målen delade jag sen in i mindre delmål som känns mera nåbara och dom gör också att jag kan se mera konkret hur det går med mina mål. Nu jobbar jag med delmål januari-mars och det känns riktigt bra. Lite nervöst men ska bli roligt att se sen i mars hur det faktiskt har gått! :-)
 
Ett av mina mål 2018 är att fortsätta min personliga utveckling och det kommer jag bland annat att göra genom att införa minst ett yogapass varje vecka. Som jag har nämnt tidigare så får yogan och meditation mig att må så bra så då känns det också väldigt självklart att det är något som jag ska satsa på. Den här veckan har jag inte ännu gått på något yogapass, hade planerat att gå på ett morgonpass idag men kom ihåg det 45 minuter efter att passet startat och jag ännu satt hemma i pyjamas haha. Tänkte därför testa ett yogapass i morgon kväll på Studio Z som jag inte testat tidigare. Sen har jag börjat med en meditation flera mornar den här veckan och det känns verkligen såå skönt, precis det jag behöver från morgonen!
 
Ett annat mål som också hör till min presonliga utveckling är att fortsätta på mitt projekt med en hållbar garderob. En hållbar livvstil är verkligen något som jag brinner för och därför kommer bloggen fr.o.m nu att ha mera fokus på just hållbart mode. Redan i morgon kommer andra blogginlägget upp i kategorin My journey to a Sustainable wardrobe upp här på bloggen. Hoppas att ni läsare också kommer att gilla bloggens nya inriktning och om ni missat första inlägget hittar ni det här
 
 
Har ni avgett något löfte/mål i år och har ni några tips på hur man ska göra för att hålla dem? :-)